top of page
The Feel Better Plan - 6 months functional nutrition program

Feel Better Plan

Gezondheidtransformatie in 6 maanden
Evidence based aanpak

Wat is functioneel laboratorium onderzoek?

Functioneel laboratoriumonderzoek en evaluatie is een cruciaal onderdeel om een beter inzicht te krijgen in het functioneren van uw lichaam. Hoewel laboratoriumtests in de conventionele geneeskunde vaak worden gebruikt, blijven helaas veel mogelijkheden onbenut. Dat komt omdat de huisarts niet op de hoogte is van alle functionele laboratorium mogelijkheden, simpelweg omdat hij anders is opgeleid. Toch proberen wij altijd nauw samen te werken met uw huisarts. Waar mogelijk proberen we traditionele laboratoriumtesten te gebruiken Dit is ook een manier om een vergoeding te verkrijgen van uw verzekering. Het is cruciaal om te testen welke dna-variaties er zijn en om biochemische, nutriënten, microbiële, hormonale onevenwichtigheden te ontdekken. Dit is belangrijk om zo de meest op de persoon gerichte, geïndividualiseerde, effectieve therapeutische behandeling te creëren. Kennis is macht, en de kennis van het waarom van een bepaalde ziekte zou wel eens de belangrijkste factor kunnen zijn om een optimaal welzijn te bereiken. Als we het "waarom" begrijpen, kunnen we verschillende benaderingen toepassen om de onderliggende onevenwichtigheden te corrigeren. Als we de oorzaak kunnen corrigeren, door middel van kruiden, een dieet of een medicijn, is het eindresultaat een hersteld evenwicht en een optimale gezondheid. Bovendien stellen baseline tests ons in staat de vooruitgang te controleren en de behandeling zo nodig aan te passen. Daarom gebruiken we zowel conventionele als "functionele" laboratoriumtests om de meest uitgebreide beoordeling van uw gezondheid te kunnen doen maken.. Zelfs wanneer conventioneel bloedonderzoek wordt bevolen, interpreteren wij de resultaten vaak vanuit een integratief perspectief. In aanvulling op standaard bloedonderzoek kan functioneel laboratoriumonderzoek door gespecialiseerde laboratoria worden aanbevolen om meer inzicht te krijgen in het waarom van disfunctie en om effectieve strategieën te bedenken om het evenwicht te herstellen en symptomen en ziekte te verbeteren. Functioneel laboratoriumonderzoek kan bestaan uit bloed-, ontlasting-, urine-, speeksel- of haarmonsters om informatie te verkrijgen over verschillende systemen, zoals metabolisme, voeding, het endocriene, gastro-intestinale of hormonale immuunsysteem, en de genetische en ontgiftingsprocessen. Met zoveel testmogelijkheden is het mogelijk niet alleen vast te stellen welke ziekte aanwezig is, maar ook betrouwbare en reproduceerbare informatie te verkrijgen om te verklaren "waarom" en "wat" tot de huidige ziektetoestand heeft geleid. Inzicht in welke factoren bijdragen tot een bepaalde aandoening maakt geïndividualiseerde en gerichte aanbevelingen mogelijk, inclusief voorlichting over hoe herhaling en verergeringen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Er zijn veel functionele en DNA testen die nuttig kunnen zijn. Enkele functionele testen die we routinematig uitvoeren zijn:

bottom of page